Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτή από τον Συνήγορο του Πολίτη καταγγελία του γραφείου μας κατά της Υπηρεσίας Ασύλου

Δεκτή από τον Συνήγορο του Πολίτη καταγγελία του γραφείου μας κατά της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου έχει καθιερώσει καινοφανή διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η αρχική υποβολή αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής skype. Η συγκεκριμένη ωστόσο εφαρμογή για την πλειοψηφία των εθνικοτήτων υπολειτουργεί ή ουδέποτε απαντά, με αποτέλεσμα για εκατοντάδες αιτούντες διεθνή προστασία να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία. Περαιτέρω, οι συγκεκριμένοι πολίτες τρίτων χωρών, στερούμενοι νομιμοποιητικών εγγράφων στην χώρα μας, ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να υποστούν δυσμενή διοικητικά μέτρα (διοικητική κράτηση, απέλαση κλπ).

Κατ' αυτόν τον τρόπο η Υπηρεσία Ασύλου παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (Σύμβαση της Γενεύης), το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία (ν. 4375/2016, όπως ισχύει).

Για τους λόγους αυτούς, το γραφείο μας προχώρησε υποβολή σειράς αναφορών ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη κατά της Υπηρεσίας Ασύλου, με αφορμή συγκεκριμένες περιπτώσεις εντολέων μας, οι οποίοι επί σειρά μηνών αδυνατούν να πετύχουν καταγραφή τους μέσω skype. Ο Συνήγορος του Πολίτη έκανε δεκτές τις αναφορές μας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Υπηρεσίας Ασύλου περί φόρτου εργασίας με το επιχείρημα ότι τυχόν υπηρεσιακή αδυναμία δεν αποτελεί επαρκή λόγο άρνησης δικαιώματος στους πολίτες.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή κάλεσε την Υπηρεσία Ασύλου να προχωρήσει σε άμεση διευθέτηση των υποθέσεων των πολιτών για τους οποίους έγινε αναφορά. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί την πρώτη νίκη πολιτών που επιθυμούν να αιτηθούν διεθνή προστασία, προσκρούουν όμως στην έλλειψη οργάνωσης και την κακόπιστη συμπεριφορά της Διοίκησης.