Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Περί διεκδίκησης αναδρομικών δώρων και επιδομάτων εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων

Περί διεκδίκησης αναδρομικών δώρων και επιδομάτων εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με σειρά αποφάσεων του Στ Τμήματος του ΣτΕ, αντισυνταγματική κρίθηκε η πλήρης κατάργηση των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Το Τμήμα παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια για οριστική κρίση. Το σκεπτικό του Τμήματος είναι συναφές με την υπ' αρ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπου είχε κριθεί αντισυνταγματική η περικοπή δώρων και επιδομάτων στους συνταξιούχους. Η κρίση αυτή "ανοίγει τον δρόμο" για διεκδίκηση αναδρομικών από εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, αν και δεν επιλύει οριστικά το ζήτημα.

Πρώτο ζήτημα είναι ότι οι απαιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων έναντι της υπηρεσίας τους για μισθούς και λοιπές αποδοχές υπόκεινται σε διετή παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι στις 31-12-2018 παραγράφεται το σύνολο των απαιτήσεών τους για το έτος 2016. Κατά συνέπεια, συστήνεται η υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία προς καταβολή των απαιτήσεων αυτών, προς διακοπή της παραγραφή για διάστημα λίγων μηνών έως ότου απαντήσει η Υπηρεσία και όχι πάντως πέραν του πενταμήνου.

Δεύτερο ζήτημα είναι η αναδρομικότητα. Το ΣτΕ όταν κρίνει επί διαφορών που ενδέχεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες για την χώρα (όπως εν προκειμένω) τείνει να περιορίζει την αναδρομικότητα των αποφάσεών του, μόνο σε υπέρ εκείνων που είχαν ήδη προσφύγει έως την δημοσίευση της απόφασής του. Κατά συνέπεια, τυχόν αγωγές που θα ασκηθούν πριν την δημοσίευση της απόφασης που θα εκδώσει η Ολομέλεια, θα καλύπτονται πλήρως από αυτήν, εφόσον ασφαλώς η κρίση της είναι όμοια με του Τμήματος.

Επομένως, οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν βάσιμα, ατομικά ή συλλογικά, δώρα και επιδόματα από το έτος 2016 έως σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα επισημαίνονται ανωτέρω, προκειμένου να αποφύγουν την απώλεια μέρους όσων δικαιούνται. Εναλλακτικά, υφίσταται η δυνατότητα αναμονής έως την δημοσίευση απόφασης από την Ολομέλεια, η οποία σε αντίθεση με την πρόσφατη του Στ Τμήματος, θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα. Ωστόσο, η δημοσίευση αυτής δεν πρέπει να αναμένεται άμεσα, με αποτέλεσμα να συμπληρωθεί χρόνος παραγραφής για τις απαιτήσεις που προηγούνται του έτους 2017.