Ελεγχοι – Συμβολαια Ακινητων

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ελέγχων και διαδικασιών που αφορούν σε μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας αποτελεί επένδυση, η οποία προκειμένου να αποδώσει τα μέγιστα, πρέπει να συνοδεύεται από την επίδειξη της μέγιστης δυνατής προσοχής για την αποφυγή νομικών ελαττωμάτων, βαρών και δικαστικών διενέξεων. Οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο τίτλων και ιστορικού μεταβιβάσεων, έλεγχο βαρών και προσημειώσεων, συγκέντρωση των αναγκαίων για την σύνταξη των συμβολαίων δικαιολογητικών από πλήθος υπηρεσιών (κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακείο, ΔΟΥ κλπ), τον προσεκτικό έλεγχο των συμβολαίων και τέλος την καταχώρηση της πράξης στις αρμόδιες αρχές.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων ενεργειών, είτε τμηματικά είτε σαν σύνολο, παρέχοντας τις απαραίτητες διευκολύνσεις ως προς την πληρωμή.