Εργατικες Διαφορες – Συμβασιουχοι Δημοσιου

Στις εργατικές διαφορές περιλαμβάνονται κάθε είδους διεκδικήσεις από εργασιακή σχέση, όπως μισθοί, δώρα, επιδόματα, εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικές εισφορές, άκυρη απόλυση, αποζημίωση απόλυσης, επίσχεση εργασίας κλπ.

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένο χειρισμό εργατικής διαφοράς, στον οποίο περιλαμβάνονται τυχόν ενέργειες ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του ΙΚΑ (ήδη ΕΦΚΑ), των ποινικών και των πολιτικών δικαστηρίων.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις διαφόρων ειδών στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (μπλοκάκια, συμβάσεις έργου, 8μηνα κλπ), για τους οποίους με τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, είναι εφικτή η διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού, επιδομάτων και σε κάποιες περιπτώσεις μετατροπή των συμβάσεών τους σε εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Με αίσθημα ευθύνης ιδιαίτερα για εργαζόμενους που έχουν απολυθεί ή εργάζονται με καταχρηστικούς όρους, παρέχονται ιδιαίτερες οικονομικές ευκολίες και καταβολή αμοιβών επί των εισπραττόμενων ποσών.