Προσφυγικο Δικαιο – Πολιτικο Ασυλο στην Ελλαδα

Από το 2015 η Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης, με χιλιάδες πολίτες από εμπόλεμες ή ασταθείς ζώνες (κυρίως Συρία, Ιράκ, Ιράν, Τουρκία) να διασχίζουν τα σύνορα αναζητώντας διεθνή προστασία στην Ευρώπη.

Η χώρα μας δεσμεύεται από την Σύμβαση της Γενεύης και τον Κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 Δουβλίνο ΙΙΙ να παρέχει διεθνή προστασία σε πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις («δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγού­μενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην»). Ο δε ν. 4375/2016 ορίζει τις διαδικασίες υποβολής αιτήματος πολιτικού ασύλου, εξέτασης αυτών και χορήγησης εν γένει διεθνούς προστασίας.

Η πρόσβαση στο σύστημα ασύλου είναι ελεύθερη, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή χώρας καταγωγής. Απαιτεί όμως προσοχή προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο ενδιαφερόμενος θα διασφαλίσει την μέγιστη δυνατή προστασία.

Το γραφείο μας, με πολυετή εμπειρία τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο όσο και από μακρά συνεργασία με αναγνωρισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρέχει πλήρη χειρισμό της κάθε υπόθεσης, από την υποβολή του αιτήματος (με ή χωρίς skype) έως την οριστική απόφαση επί αυτού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών καταγραφής και συνέντευξης, των χορηγήσεων αδειών διαμονής, της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων και της ολοκλήρωσης οικογενειακών επανενώσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με ιδιαίτερη ευαισθησία για τις πλέον ευάλωτες ομάδες.