Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Έκτακτα Μέτρα & Υποχρεώσεις για την Αποφυγή Διάδοσης του COVID – 19

Έκτακτα Μέτρα & Υποχρεώσεις για την Αποφυγή Διάδοσης του COVID – 19

Στα πλαίσια των ενεργειών για την πρόληψη της διάδοσης του COVID - 19 (νέος κορωναϊός), η Κυβέρνηση έχει δημοσιεύσει σειρά εκτάκτων νομοθετικών πράξεων, με την μορφή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και κανονιστικών πράξεων (Υπουργικές Αποφάσεις), με την οποία λαμβάνονται μέτρα προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις πολιτών, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις παράβασης να επισύρονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ι. Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων, προθεσμιών και παραγραφών.

Με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β 864/15-3-2020), αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων. Δίκες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν μεταξύ 13 και 27  Μαρτίου 2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ματαιώνονται. Σε πολιτικές δίκες, η επαναφορά τους θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των διαδίκων, συνεπαγόμενη και οικονομικό κόστος. Σε ποινικές δίκες, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές θα προσδιορίσουν νέα δικάσιμο και επιδώσουν κλήσεις σε μάρτυρες και κατηγορουμένους. Με επιμέλεια των δικαστηρίων θα ορισθούν νέες δικάσιμοι και για τις διοικητικές δίκες. Αντίστοιχα, η κατάθεση δικογράφων (πχ αγωγές κλπ) δεν είναι εφικτή κατά το διάστημα αυτό.

Επιτρέπονται κατ' εξαίρεση αιτήσεις και συζητήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας (προσωρινές διαταγές σε πολιτικές και διοικητικές δίκες, αντιρρήσεις κατά διοικητικής κράτησης), αλλά και η συζήτηση ποινικών υποθέσεων που διεξάγονται στα πλαίσια αυτόφωρης διαδικασίας ή αφορούν σε κατηγορούμενους για τους οποίους αναμένεται να συμπληρωθεί το χρονικό όριο της προσωρινής τους κράτησης. Επιτρέπονται ασφαλώς αυτόφωρα και προσωρινή δικαστική προστασία στα πλαίσια διοικητικών κυρώσεων που αφορούν παράβαση μέτρων που επιβλήθηκαν τις ΠΝΠ και ΚΥΑ που αφορούν τα προσωρινά μέτρα προστασίας από την διάδοση του COVID - 19 (πχ λειτουργία καταστημάτων παρά σχετική προσωρινή απαγόρευση κλπ).

Δικονομικές και ουσιαστικές προθεσμίες και παραγραφές έχουν γενικά ανασταλεί. Ωστόσο, συστήνουμε την επικοινωνία με τον δικηγόρο για κάθε ειδική περίπτωση.

ΙΙ. Περιορισμοί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β 855/13-3-2020), αναστέλλεται η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων (πχ κομμωτήρια κλπ) και τίθενται περιορισμοί σε άλλες (πχ εστιατόρια, καφέ, μπαρ κλπ). Παραβίαση αυτών των διατάξεων επισύρει διοικητικές (πρόστιμο) και ποινικές κυρώσεις, η εκδίκαση των οποίων πραγματοποιείται με την διαδικασία του αυτοφώρου.

ΙΙΙ. Απαγόρευση λειτουργίας καταστημάτων λιανικού εμπορίου.

Με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β 95/17-3-2020), αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, πλην όσων προμηθεύουν ιατρικό υλικό και τρόφιμα. Παραβίαση αυτών των διατάξεων επισύρει διοικητικές (πρόστιμο) και ποινικές κυρώσεις, η εκδίκαση των οποίων πραγματοποιείται με την διαδικασία του αυτοφώρου.

IV. Γενικές ποινικές διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το α. 285 του Ποινικού Κώδικα, η διάδοση, αλλά και η απλή διακινδύνευση διάδοσης ασθενειών δύναται να επισύρει κυρώσεις, με ελάχιστες από λίγες ημέρες φυλάκιση και μέγιστες που αγγίζουν την πολυετή κάθειρξη.

 

Το γραφείο μας συστήνει σε όλους τους πολίτες την τήρηση των κανόνων που έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Εμείς θα παραμένουμε κατά το κρίσιμο διάστημα στην διάθεσή σας, εφόσον δεν υπάρξουν αντίθετες οδηγίες. Παρακαλούμε για έκτακτες περιπτώσεις να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας της παρούσας ιστοσελίδας.