Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Έναρξη επαγγελματικής συνεργασίας μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Έναρξη επαγγελματικής συνεργασίας μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης

echrΤο δικηγορικό μας γραφείο, ενταγμένο στο μητώο εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέλαβε, σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους από το εξωτερικό, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις συνθήκες, τις ανάγκες και τις προοπτικές αναβάθμισης των νέων δικηγόρων στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Αρμενία, Γεωργία, Μολδαβία, Λευκορωσία Ουκρανία). Η δράση αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος "Strengthening the profession of lawyer in line with European standards", το οποίο στοχεύει στην θεσμική, λειτουργική και επαγγελματική αναβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος στις χώρες αυτές.

Στα πλαίσια της έρευνας προχωρήσαμε στις αναγκαίες επαφές με εκπροσώπων διεθνών οργανώσεων, αλλά και εθνικών φορέων και οργανισμών, εξάγοντας σημαντικά συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας του δικηγορικού λειτουργήματος και, εν γένει, της Δικαιοσύνης στα συγκεγκριμένα κράτη.