Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτή αγωγή εργαζομένου μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για οφειλές του εργοδότη του

Δεκτή αγωγή εργαζομένου μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για οφειλές του εργοδότη του

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή αγωγή εντολέα μας που εργάσθηκε σε ιδιώτη μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ για οφειλόμενες εργατικές απαιτήσεις (μισθοί, δώρα, επιδόματα κλπ).

Ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί στον εργοδότη στα πλαίσια υποτιθέμενης πρακτικής άσκησης μέσω σχετικού προγράμματος κατάρτισης που παρείχε ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με ΙΕΚ. Ο εργοδότης χωρίς να καταβάλει κανένα απολύτως ποσό απέλυσε τον εντολέα μας, επικαλούμενος λήξη του προγράμματος. Ο ΟΑΕΔ επίσης αρνήθηκε την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, αρνούμενος να αναγνωρίσει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος υπάγονταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμά του.

Κατόπιν αγωγής που ασκήθηκε, το αρμόδιο Δικαστήριο, δεδομένων των καθηκόντων που αποδείξαμε ότι ασκούσαμε, έκρινε ότι ο εργοδότης απέβλεπε πραγματικά στην παροχή εργασίας από τον εργαζόμενο και όχι στην εξάσκησή του για απόκτηση εμπειρίας. Κατά τον τρόπο αυτό έγινε δεκτός ο σχετικός ισχυρισμός και αγωγή μας, με τον εργαζόμενο να καταδικάζεται στην καταβολή του συνόλου του αιτούμενων εργατικών απαιτήσεών μας. Μάλιστα το Δικαστήριο, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημά μας κήρυξε προσωρινά εκτελεστό μέρος της απόφασης. Η δε αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης των αντιδίκων απορρίφθηκε.