Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Απορρίφθηκε προσφυγή του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) κατά εντολέα μας σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλισή του

Απορρίφθηκε προσφυγή του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) κατά εντολέα μας σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλισή του

Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε προσφυγή του ΟΑΕΕ (ήδη ΕΦΚΑ) κατά εντολέα μας, με την οποία το εν λόγω ασφαλιστικό ταμείο ζητούσε την ακύρωση προηγούμενης απόφασής του περί εξαίρεσης του εντολέα μας από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Ο εντολέας μας είχε αιτηθεί την εξαίρεσή του από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ επειδή είχε ασφαλισθεί εν των μεταξύ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ λόγω απασχόλησής του με εξαρτημένη εργασία. Η αίτησή του είχε γίνει δεκτή από Τοπική Δευτεροβάθμια Επιτροπή του ΟΑΕΕ και κατά αυτής ο ΟΑΕΕ άσκησε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιο Διοικητικού Πρωτοδικείου. Με την προσφυγή του ο εν λόγω φορέας ζήτησε την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης της ΤΔΕ και την αναδρομική υπαγωγή του εντολέα μας στην υποχρεωτική ασφάλισή του σε αυτόν. Τυχόν αποδοχή της προσφυγής από το Δικαστήριο θα είχε σαν έμμεση συνέπεια την επιβολή αναδρομικά εισφορών και προσαυξήσεων για το διάστημα εντός του οποίου ο εντολέας μας είχε εξαιρεθεί.

Η προσφυγή απορρίφθηκε, με αποδοχή σχετικού ισχυρισμού που προβάλλαμε, και ειδικότερη αιτιολογία το γεγονός ότι δεν απαιτούνταν νέα αίτηση εξαίρεσης από τις εισφορές σε περίπτωση απλής μεταβολής εργοδότη. Ως εκ τούτου, ο ασφαλισμένος απαλλάχθηκε οριστικά από το ενδεχόμενο επιβολής εισφορών αναδρομικά για διάστημα κατά το οποίο ήταν ασφαλισμένος σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.