Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Παραπομπή πολίτη Αλβανίας για άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την Υπηρεσία Ασύλου

Παραπομπή πολίτη Αλβανίας για άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου έκανε δεκτό επικουρικό αίτημα εντολέως μας για παραπομπή της στο Υπ. Εσωτερικών προς χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το α. 67 ν. 4375/2016.

Η εντολέας μας, πολίτης Αλβανίας, αιτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 διεθνή προστασία στην Ελλάδα, λόγω της βεβαρυμένης κατάστασης της υγείας της και την αδυναμία συντήρησής της στην Αλβανία, ιδίως λόγω έλλειψης πόρων και υποδομών υγειονομικής περίθαλψης. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους το αίτημά της απορρίφθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης, και προχωρήσαμε αμέσως σε προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προσφυγών της Υπηρεσίας Ασύλου, με επικουρικό αίτημα την παραπομπή της εντολέως μας στο Υπ. Εσωτερικών προς χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό με την αιτιολογία ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμένη, διέθετε ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς στην Ελλάδα και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές.