Συμβ της Ευρ

Παρουσία μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Την εβδομάδα 28-31 Οκτωβρίου 2019 συμμετείχαμε στην επίσημη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (EYBA) στην Συνέλευση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η παρουσία αυτή ήταν μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής δουλειάς σε διεθνές επίπεδο. Αν και μεταξύ των…
prosfyges1440319876

Δικαίωμα Προσφυγής στην Διαδικασία Διεθνούς Προστασίας

Σύμφωνα με τον έως σήμερα ισχύοντα ν. 4375/2016, ο οποίος διέπει την διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (πολιτικό άσυλο, επικουρική προστασία, ανθρωπιστικό καθεστώς) στην Ελλάδα, συγκροτείται η Αρχή Προσφυγών (α. 4), η οποία και καθίσταται αρμόδια για…
prosfyges1440319876

Χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πολίτη Νιγηρίας

Η Υπηρεσία Ασύλου χορήγησε πολιτικό άσυλο σε πολίτη Νιγηρίας η οποία ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. Η απόφαση εκδόθηκε για εντολέα μας από Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης. Η εντολέας μας, πολίτης Νιγηρίας εγκατέλειψε την χώρα της κατόπιν θρησκευτικών διώξεων που είχε…
passport

Παραπομπή πολίτη Αλβανίας για άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου έκανε δεκτό επικουρικό αίτημα εντολέως μας για παραπομπή της στο Υπ. Εσωτερικών προς χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το α. 67 ν. 4375/2016. Η εντολέας μας, πολίτης Αλβανίας, αιτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 διεθνή…