Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Παρουσία μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Παρουσία μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Την εβδομάδα 28-31 Οκτωβρίου 2019 συμμετείχαμε στην επίσημη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (EYBA) στην Συνέλευση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η παρουσία αυτή ήταν μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής δουλειάς σε διεθνές επίπεδο.

Αν και μεταξύ των αντικειμένων που βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη ήταν η μετανάστευση λόγω κλιματικής αλλαγής, όπου εγκρίθηκαν και τροπολογίες μας, στο περιθώριό της, ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον των λοιπών συνέδρων και των αιρετών οργάνων για την εξέλιξη της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια είχαμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε τόσο τις ασυνέπειες του νομοθετικού πλαισίου (ισχύοντος και προτεινόμενου) σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, όσο και (κυρίως) τις μη νομοθετικού χαρακτήρα κακές πρακτικές της ελληνικής διοίκησης.

Συνεπεία του υψηλού ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων στο Συμβούλιο αλλά και του κρίσιμου χρονικού σημείου λόγω επικείμενης μεταρρύθμισης, μας ζητήθηκε να προχωρήσουμε σε σχετική αναφορά, ενώ ενδεχομένως να πραγματοποιεί και επίσκεψη αντιπροσωπείας στην χώρα μας.