Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πολίτη Νιγηρίας

Χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πολίτη Νιγηρίας

Η Υπηρεσία Ασύλου χορήγησε πολιτικό άσυλο σε πολίτη Νιγηρίας η οποία ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. Η απόφαση εκδόθηκε για εντολέα μας από Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης.

Η εντολέας μας, πολίτης Νιγηρίας εγκατέλειψε την χώρα της κατόπιν θρησκευτικών διώξεων που είχε υποστεί. Στην πορεία της προς την Ευρώπη, έπεσε θύμα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, οι οποίοι την υπέβαλαν σε καταναγκαστική εργασία και την εξέδιδαν σε χώρα από την οποία διήλθε.

Η συγκεκριμένη αιτούσα, κατόπιν προετοιμασίας της ως προς τα νομικά κρίσιμα σημεία της υπόθεσής της και παρουσία της σε όλα τα στάδια εξέτασής της από την Υπηρεσία Ασύλου με εκπρόσωπο του γραφείου μας, έλαβε τελικώς θετική απάντηση στο αίτημά της από την αρμόδια υπηρεσία. Αποτελεί μια από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις αναγνώριση ως δικαιούχου δικαστικής προστασίας από την συγκεκριμένη χώρα (μόλις το 3% των αιτούντων από τη Νιγηρία αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες στην Ελλάδα).