Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτή αίτηση αναστολής κατά ΚΕΑΟ

Δεκτή αίτηση αναστολής κατά ΚΕΑΟ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή αίτηση αναστολής και χορήγησης προσωρινής διαταγής εντολέα μας κατά ειδοποιητηρίου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στα πλαίσια ασκηθείσας ανακοπής κατά της ίδιας πράξης.

Το ΚΕΑΟ επέδωσε σε εντολέα μας ειδοποιητήριο απαιτώντας την άμεση καταβολή ποσών λόγω παλαιότερων εργοδοτικών οφειλών ομόρρυθμης εταιρία του ιδίου στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ). Οι πράξεις βάσει των οποίων επισπεύδονταν η αναγκαστική είσπραξη ουδέποτε είχαν επιδοθεί νομότυπα ενώ προέκυπταν ζητήματα παραγραφής απαιτήσεων του φορέα. Η επίδοση πάντως του συγκεκριμένου ειδοποιητηρίου αποτελεί το πρώτο βήμα αναγκαστικής εκτέλεσης υπέρ του Δημοσίου και των φορέων του (εν προκειμένω υπέρ του ΕΦΚΑ), με πιθανά μέτρα την επιβολή κατάσχεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αμέσως (δεδομένων των συντομότατων προθεσμιών) ασκήθηκε το νόμιμο ένδικο βοήθημα της ανακοπής και οι, αναγκαίες για την προσωρινή προστασία, αιτήσεις αναστολής και χορήγησης προσωρινής διαταγής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι με δεδομένα τα νομικά ζητήματα που προβλήθηκαν κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής και την εξέταση της αίτησης αναστολής, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα και την κατάσταση της υγείας του αιτούντος, πιθανολογείται ευδοκίμηση του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής αλλά και ανάγκη προσωρινής προστασίας του εντολέα μας. Για τους λόγους αυτούς έκανε δεκτά τα αιτήματα προσωρινής διαταγής και αναστολής κατά της εκτέλεσης έως την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής, προστατεύοντας την περιουσία του εντολέα μας από πιθανά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις).