Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Δεκτή αίτηση ακύρωσης πολίτη τουρκίας κουρδικής καταγωγής

Δεκτή αίτηση ακύρωσης πολίτη τουρκίας κουρδικής καταγωγής

Δεκτή έγινε από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αίτηση ακύρωσής μας υπέρ πολίτη Τουρκίας κουρδικής καταγωγής με αντικείμενο το αίτημά του για διεθνή προστασία. Ο συγκεκριμένος, κούρδος, αλεβίτης και μέλος του αριστερού κόμματος HDP, αιτήθηκε διεθνή προστασία στην χώρα μας λόγω των διώξεων (υπό την μορφή της συστηματικής βίας από τις αρχές και της φυλάκισής του) λόγω της πολιτικής του δράσης κατά του Προέδρου της χώρας του. Παρά την επίκληση των γεγονότων που τον οδήγησαν σε φυγή από την χώρα καταγωγής του και την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την ποινική του δίωξη από τις αρχές, η Αρχή Προσφυγών της Υπηρεσίας Ασύλου απέρριψε και σε δεύτερο βαθμό το αίτημά του.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατόπιν αίτησης ακύρωσής μας, έκρινε ότι η Αρχή Προσφυγών ελλιπώς αιτιολόγησε την κρίση της αφενός δίοτι παρέλειψε να συνδέσει τις αναφορές των διεθνών εκθέσεων σχετικά με την αντιμετώπιση πολιτών με πολιτική δράση με τα περιστατικά που περιέγραψε ο συγκεκριμένος αιτών, και αφετέρου διότι παρέλειψε να αξιολογήσει το προσκομισθέν έγγραφο σε σχέση με τις δηλώσεις του αιτούντος και χωρίς να εκφέρει κρίση ως προς την γνησιότητά του. Συνεπεία τούτων, η προσβαλλόμενη ακυρώθηκε και η υπόθεση αναπέμφθηκε στην Αρχή Προσφυγών για νέα κρίση, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου.

Στην ίδια υπόθεση, είχε γίνει δεκτή και αίτηση αναστολής και το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία είχε επιστραφεί στον προσφεύγοντα.