Μιχαήλ Β. Μήττας

Introduction

Αναγνώριση Προσφυγικής Ιδιότητας σε Πολίτες Τόγκο / Reconnaissance du Statut de Réfugié aux Citoyens Togolais

Αναγνώριση Προσφυγικής Ιδιότητας σε Πολίτες Τόγκο / Reconnaissance du Statut de Réfugié aux Citoyens Togolais

Το Τόγκο, σύμφωνα με το α. 87 ν. 4636/2019 και την υπ’ αρ. 778/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 317/Β/29-1-2021) κατατάσσεται μεταξύ των ασφαλών χωρών καταγωγής. Παρά ταύτα η Υπηρεσία Ασύλου αναγνώρισε σειρά εντολέων μας ως πρόσφυγες.

Το σύνολο αυτών απέδειξαν ότι είχαν αναπτύξει έντονη πολιτική δραστηριότητα στην χώρα καταγωγής τους, συμμετέχοντας σε πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και διοργανώνοντας τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος της χώρας τους. Η πολιτική τους αυτή δράση οδήγησε στην σύλληψη, φυλάκιση και βασανισμό τους από τις αρχές της χώρας καταγωγής τους και, τελικά, τους οδήγησε σε φυγή από αυτήν προς την Ευρώπη.

Η υποστήριξη παρόμοιων περιπτώσεων, ιδίως δεδομένου του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Για τον λόγο αυτό συστήνουμε στους αιτούντες να απευθύνονται εγκαίρως σε δικηγόρο για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Selon l’ art. 87 du loi n. 4636/2019 et le Décret Ministériel n. 778/2021, Togo est inclu dans la liste des pays d’ origine sûrs. La Service d’ Asile Greque a pourtant recconu un groupe de notres clientes comme réfugiés.

Tous ses citoyens togolais ont prouvé qu' ils avaient développé une intense activité politique dans leur pays, en participant à des partis politiques d' opposition et en organisant de manifestations d' opposition contre le régime dictatorial de ce pays. Cette activité politique a conduit à leur arrestation, emprisonnement et torture par les autorités de leur pays d' origine et, finalement, les a conduit à s' enfuir vers l' Europe.

Le soutien de tels cas est particulièrement exigeant, compte tenu du cadre juirique actuel. Pour cette raison, nous recommandons aux appliquants d’ asile de contacter un avocat pour garantir leurs droits.