κεαο

Δεκτή αίτηση αναστολής κατά ΚΕΑΟ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή αίτηση αναστολής και χορήγησης προσωρινής διαταγής εντολέα μας κατά ειδοποιητηρίου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στα πλαίσια ασκηθείσας ανακοπής κατά της ίδιας πράξης. Το ΚΕΑΟ επέδωσε σε εντολέα μας ειδοποιητήριο απαιτώντας την άμεση…
passport

Δεκτή αίτηση ακύρωσης για άδεια διαμονής που είχε απορριφθεί για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης εντολέα μας κατά απόφασης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, η οποία είχε απορρίψει αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού για εργασία με την αιτιολογία ότι συνέτρεχαν στο πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης…
Δεκτή από τον Συνήγορο του Πολίτη καταγγελία του γραφείου μας κατά της Υπηρεσίας Ασύλου

Δεκτή από τον Συνήγορο του Πολίτη καταγγελία του γραφείου μας κατά της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου έχει καθιερώσει καινοφανή διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την οποία απαιτείται η αρχική υποβολή αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής skype. Η συγκεκριμένη ωστόσο εφαρμογή για την πλειοψηφία των εθνικοτήτων υπολειτουργεί ή ουδέποτε απαντά, με…
Περί της δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου

Περί της δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου

Ι. Νομική Βάση. Σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 2 της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες της 28ης.4.1951 η οποία κυρώθηκε και ισχύει στην δυνάμει του Ν.Δ. 3989/1959, πρόσφυγας κρίνεται κάθε πρόσωπο που λόγω «δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής,…