efka

Δεκτή προσφυγή μας για εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας ΕΦΚΑ/τ. ΙΚΑ

Σε περίπτωση ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 85% λόγω ημιπληγίας (παράλυση δεξιάς πλευράς, κατόπιν εγκεφαλικού επεισοδίου), που κατέθεσε αίτηση για χορήγηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 1140/1981 μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας, με η Τοπική Διοικητική Επιτροπή…
Πλήρης απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του με βάση τη νέα διαδικασία για ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Διάσωση κύριας κατοικίας υπερχρεωμένου οφειλέτη μετά το ν. 4605/2019

Σύμφωνα με την προϊσχύουσα (έως 28-2-2019) διάταξη του α. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 (νόμος “Κατσέλη” – υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα), η κύρια κατοικία του οφειλέτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προστατεύονταν από την ρευστοποίηση. Η διάταξη αυτή αποτελούσε υλοποίηση του συνταγματικού δικαιώματος…
prosfyges1440319876

Αναγνώριση Προσφυγικής Ιδιότητας σε Πολίτες Τόγκο / Reconnaissance du Statut de Réfugié aux Citoyens Togolais

Το Τόγκο, σύμφωνα με το α. 87 ν. 4636/2019 και την υπ’ αρ. 778/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 317/Β/29-1-2021) κατατάσσεται μεταξύ των ασφαλών χωρών καταγωγής. Παρά ταύτα η Υπηρεσία Ασύλου αναγνώρισε σειρά εντολέων μας ως πρόσφυγες. Το σύνολο αυτών απέδειξαν ότι είχαν…
Πλήρης απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του με βάση τη νέα διαδικασία για ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Δεκτή Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής

Τραπεζικό ίδρυμα προχώρησε σε δεύτερη κοινοποίηση διαταγών πληρωμής (η πρώτη είχε προηγηθεί προ ετών) από σύμβαση στεγαστικού δανείου προς εντολέα μας. Εντός λίγων εβδομάδων προέβη και σε κοινοποίηση κατάσχεσης και προγράμματος πλειστηριασμού κατά της κύριας κατοικίας του. Δεδομένου ότι ο…
logo mhttas-01

Θερινές Διακοπές

Σας ενημερώνουμε ότι το δικηγορικό μας γραφείο θα παραμείνει κλειστό κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, από τις 7-8-2021 έως και τις 22-8-2021. Για επείγοντα περιστατικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. We kindly…
echr

Έναρξη επαγγελματικής συνεργασίας μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης

Το δικηγορικό μας γραφείο, ενταγμένο στο μητώο εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέλαβε, σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους από το εξωτερικό, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις συνθήκες, τις ανάγκες και τις προοπτικές αναβάθμισης των νέων δικηγόρων στις χώρες της…
justice statue

Η Δικαιοσύνη σε Καραντίνα!

Η ζωή μας γίνεται διαρκώς χειρότερη από τον Μάρτιο. Τόσο ως πολιτών όσο και ως επαγγελματιών. Ειδικά δε για τους δικηγόρους, που επαγγελματική μας δραστηριότητα είναι η εκπροσώπηση πολιτών, η κατάσταση αποκτά καφκικές προεκτάσεις. Το ζήτημα όμως είναι ότι για…

Σε lockdown η Θεσσαλονίκη. Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων και Υπηρεσιών

Από την Τρίτη 3-11-2020 και ώρα 06.00 έως και την Τρίτη 17-11-2020 και ώρα 05.59 η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19. Με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/6-11-2020 (ΦΕΚ Β 4829) προσδιορίσθηκαν τα…
Πλήρης απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του με βάση τη νέα διαδικασία για ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Περί Νέου Πτωχευτικού Νόμου και «Δεύτερης Ευκαιρίας»

Μετά την λήξη και τις πλατφόρμας του ν. 4605/2019, η οποία διακρίθηκε από το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας των υποβληθεισών σε αυτήν αιτήσεων, η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο νόμου που θα αντικαταστήσει τελικά συνολικά τον 3869/2010 (νόμος «Κατσέλη»). Διακηρυττόμενος σκοπός του νομοσχεδίου…

Έκτακτα Μέτρα & Υποχρεώσεις για την Αποφυγή Διάδοσης του COVID – 19

Στα πλαίσια των ενεργειών για την πρόληψη της διάδοσης του COVID – 19 (νέος κορωναϊός), η Κυβέρνηση έχει δημοσιεύσει σειρά εκτάκτων νομοθετικών πράξεων, με την μορφή Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και κανονιστικών πράξεων (Υπουργικές Αποφάσεις), με την οποία λαμβάνονται μέτρα…