Περί της δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου

Περί της δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου

Ι. Νομική Βάση. Σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 2 της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες της 28ης.4.1951 η οποία κυρώθηκε και ισχύει στην δυνάμει του Ν.Δ. 3989/1959, πρόσφυγας κρίνεται κάθε πρόσωπο που λόγω «δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής,…
ypourgeiodikaiosynis_0

Διαμεσολάβηση: Ιδιωτικοποιώντας την Δικαιοσύνη;

Μετά βαΐων και κλάδων επιχειρείται να εισαχθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Θεσμός που, σύμφωνα με τους εμπνευστές του στο Υπ. Δικαιοσύνης και τους θιασώτες του στον νομικό κόσμο, αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη στην ταχεία, δίκαιη…
Πλήρης απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του με βάση τη νέα διαδικασία για ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Πλήρης απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του με βάση τη νέα διαδικασία για ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Διαδικασία α. 5Α του ν. 3869/2010 Το νέο άρθρο 5Α του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών για υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα – “νόμος Κατσέλη”) εισάγει μια απλοποιημένη και ταχεία διαδικασία ειδικά για περιπτώσεις οφειλετών με μηδενικό εισόδημα, ελάχιστη περιουσία και οφειλές που…