Πλήρης απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του με βάση τη νέα διαδικασία για ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Πλήρης απαλλαγή οφειλέτη από τα χρέη του με βάση τη νέα διαδικασία για ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Διαδικασία α. 5Α του ν. 3869/2010 Το νέο άρθρο 5Α του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών για υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα – “νόμος Κατσέλη”) εισάγει μια απλοποιημένη και ταχεία διαδικασία ειδικά για περιπτώσεις οφειλετών με μηδενικό εισόδημα, ελάχιστη περιουσία και οφειλές που…